Εναλλακτικοί τρόποι για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων


Οι Νέοι Πράσινοι, με αφορμή την κοινωνικοοικονομική κρίση που βιώνουμε και τη συνεχή αύξηση της ανεργίας με ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά στους νέους, διοργανώνουν μία σειρά εκδηλώσεων με θέμα “Εναλλακτικοί τρόποι – προτάσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων”.

Θα πραγματοποιηθεί μία σειρά ημερίδων στα Πανεπιστήμια, εστιάζοντας στις πράσινες προοπτικές εργασίας που άπτονται της κάθε σχολής.

Σκοπός μας είναι να προσεγγίσουμε το μέλλον με ρεαλιστικές εναλλακτικές βιώσιμες προτάσεις.

Η δεύτερή μας εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πολυτεχνειούπολη την Πέμπτη 19 Μαϊου (19/05/2011), στην Αίθουσα 0.03 του νέου κτίριου Ηλεκτρολόγων 15:00 και θα συμπεριλαμβάνει διαλέξεις και συζητήσεις.

Το πρόγραμμα της ημερίδας:

-Τάσος Κρομμύδας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Οικονομικά και πολιτική της ενέργειας “Πράσινες θέσεις εργασίας για διέξοδο από την οικονομική κρίση”

-Ζωή Βροντίση, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτορας “Πράσινη Επιχειρηματικότητα των νέων, ιδέες και εμπειρίες”

-Κώστας Λάσκαρης, υπ. Διδάκτορας, “Πράσινες μεταφορές και επιχειρηματικότητα”

-Μάρκος Γάρρας, Φυσικός Ωκεανολόγος-Περιβαλλοντολόγος “Ενέργεια από το περιβάλλον “μας””

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση, ερωτήσεις, συμπεράσματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: