Οι Νέοι Πράσινοι στηρίζουμε το Athens Pride


Οι Νέοι Πράσινοι αντιτίθενται σε κάθε διάκριση με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
 Όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τη σεξουαλικότητά τους.
Υποστηρίζουμε τη νομική υπόσταση των σεξουαλικών μειονοτήτων και των δικαιωμάτων τους ως λεσβιών, γκέι, αμφισεξουαλικών, τρανσεξουαλικών, διεμφυλικών κλπ.
 Το φύλο και ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν πρέπει να καταχωρούνται σε επίσημα έγγραφα και η νομική υπόσταση του φύλου δεν πρέπει να αποτελεί λόγο για την παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας.
 Η εκπαίδευση και οι πληροφορίες για το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα, ιδίως σε ότι αφορά την διεμφυλικότητα και την τρανσεξουαλικότητα,  πρέπει να εισαχθούν στα προγράμματα σπουδών και να υποστηριχθούν στη δημόσια σφαίρα.
 Ζητάμε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Α
παιτούμε τη νομιμοποίηση των γάμων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και των τρανσεξουαλικών, της υιοθεσίας παιδιών και της τεχνητής γονιμοποίησης, καθώς και ολόκληρο το νομικό πλαίσιο που θα εγγυάται την πλήρη ισότητα.
 Η νομολογία δεν μπορεί να επιβάλλει ένα και μόνο μοντέλο οικογένειας. Ο καθορισμός της σεξουαλικής ταυτότητας ενός ατόμου αποτελεί απόλυτη ευθύνη του.
 Όλοι πρέπει να είναι ελεύθεροι να αλλάξουν το φύλο τους, το δικαίωμα και η πρόσβαση σε αλλαγή φύλου πρέπει να είναι εγγυημένη και το κόστος να καλύπτεται από το σύστημα δημόσιας υγείας. Καταδικάζουμε την πρακτική που απαιτεί τα άτομα να υποβάλλονται σε στείρωση πριν από την αλλαγή φύλου και προσπαθούμε να καταργηθούν αυτές οι απαιτήσεις στις ευρωπαϊκές χώρες.
 Η λήψη νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας του φύλου δεν πρέπει να απαιτεί καμία ιατρική παρέμβαση. Αποδοκιμάζουμε ιδιαίτερα την ομοφοβία και την τρανσφοβία.
 Ζητούμε την από-ιατρικοποίηση της ομοφυλοφιλίας και της τρανσεξουαλικότητας.
 Απαιτούμε από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και την κοινωνία των πολιτών την υποστήριξη και την υπεράσπιση των LGBTQ δικαιωμάτων και κινημάτων τους σε άλλες χώρες.

*LGBTQ= Lesbian Gay Bisexual Transexual Queer

Δεν υπάρχουν σχόλια: