Δεν έχεις μέλλον!

Αρνούμαστε να γίνουμε η ''χαμένη γενιά'' χωρίς πρόσβαση σε εργασία και στέγαση παρά την υψηλού επιπέδου προετοιμασία μας για τον χώρο εργασίας. Απαιτούμε η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων να γίνει προτεραιότητα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: