Βασικό εισόδημα σημαίνει πραγματικές ευκαιρίες,πραγματική επιλογή

Το ενιαίο βασικό εισόδημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί εργαλείο για περισσότερη οικονομική ανεξαρτησία. Πρέπει να αναθεωρήσουμε το οικονομικό μας σύστημα έτσι ώστε να εκτιμά τον άνθρωπο σαν οντότητα και όχι μόνο σαν εργατικό δυναμικό.Ζητάμε την καθιέρωση ενός Ευρωπαϊκής εμβέλειας άνευ ορίων βασικό εισόδημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: