Σ' έκλεψαν!


Γιατί το 1% και οι πολυεθνικές να πληρώνουν λιγότερους φόρους από εσένα; Μεγάλες εταιρίες πληρώνουν μηδαμινούς φόρους σε σχέση με το κέρδος τους.Επιπλέον, εταιρίες δεν αντισταθμίζουν την ζημία που προκαλούν στο περιβάλλον και το αντίκτυπο της φοροδιαφυγής στη δημόσια οικονομία.Γι αυτό απαιτούμε ένα δίκαιο και υπέρ του περιβάλλοντος φορολογικό σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: