Πρακτικά & Αποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής των Νέων Πράσινων

Εφαρμόζοντας πιστά την αρχή της διαφάνειας, τα πρακτικά και οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των Νέων Πράσινων είναι δημοσίως διαθέσιμα παρακάτω:

Συντονιστική Επιτροπή
Νέοι Πράσινοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: