Στο κλιματικό συνέδριο των Ενωμένων Εθνών το 2013  αποφασίστηκε  να τεθεί το όριο αύξησης της  παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς Κελσίου. 
Το ανώτατο αυτό όριο θεωρείται το κατώφλι μιας « επικίνδυνης Κλιματικής Αλλαγής». Παρά την απόφαση αυτή  δεν υπήρξε υλοποίηση κάποιου σχεδίου για την αποτροπή περαιτέρω αύξησης, με αποτέλεσμα οι 2°C να μην αποτελούν  πλέον ρεαλιστικό στόχο εάν δεν προβούμε σε δραστικές αλλαγές.
Το όριο αυτό επίσης δεν σημαίνει πως η αύξηση θερμοκρασίας σε χαμηλότερο βαθμό δεν προκαλεί σημαντικές αλλαγές στα οικοσυστήματα του πλανήτη.

Μια αύξηση μεταξύ 1–2°C απειλεί με σοβαρές συνέπειες  τα απειλούμενα συστήματα και τα συστήματα με περιορισμένη προσαρμοστική ικανότητα . Οι συνέπειες αυτές είναι είδη εμφανείς και  μη αναστρέψιμες στην Αρκτική αλλά και στους κοραλλιογενής υφάλους

Δεν υπάρχουν σχόλια: