Πανευρωπαϊκή ημέρα διαμαρτυρίας για την εγκληματική
Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP)


H Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) αποσκοπεί σε μια ενιαία αγορά ΗΠΑ-ΕΕ. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ουσιαστικά την εναρμόνιση των προδιαγραφών της αμερικανικής και ευρωπαϊκής αγοράς ελαχιστοποιώντας τους «φραγμούς». Ωστόσο αυτοί οι «φραγμοί» που εντοπίζει αυτή η συμφωνία είναι τα πολυτιμότερα κοινωνικά κεκτημένα μας όπως τα εργασιακά δικαιώματα, η διατροφική ασφάλεια, οι περιορισμοί στη χρήση τοξικών χημικών, ο σεβασμός του ψηφιακού απορρήτου και πολλά πολλά άλλα. Με άλλα λόγια, το διακύβευμα δε θα μπορούσε να είναι υψηλότερο.Το ζήτημα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση διαφορετικών προτύπων σε ένα προϊόν μεταξύ των δύο ακτών του Ατλαντικού, υιοθετείται αυτό με το χαμηλότερο κόστος χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. Επιπλέον, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, όλα τα έγγραφα είναι απόρρητα και δεν υπάρχει κανένας δημοκρατικός έλεγχος στη διαδικασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή άλλο εκλεγμένο όργανο.


Η συμφωνία προβλέπει την παράκαμψη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων σε περίπτωση αντιδικίας μέσω του ISDS (Investor-State Dispute Settlement) το οποίο θα δίνει την δυνατότητα σε πολυεθνικές να μηνύουν τα κράτη όταν περνάνε νομοθεσίες που είναι αντίθετες με τα συμφέροντά τους. Αυτή η ρύθμιση γίνεται ακόμη πιο προβληματική δεδομένου ότι δε θα έχουν αυτό το δικαίωμα ούτε κράτη, ούτε πολίτες παρά μόνο οι πολυεθνικές! Ειδικότερα, πολυεθνικές μπορούν να προσφύγουν σε αυτή την επιτροπή που αποφασίζει αμετάκλητα και μπορεί να επικυρώσει πρόστιμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε κυβερνήσεις που απλά τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία Μιλάμε δηλαδή καθαρά πλέον για ολοσχερή κατάρρευση του κράτους δικαίου, της δημοκρατικής αρχής της λογοδοσίας και κατ' επέκταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, στο βωμό της κερδοσκοπίας (και όχι κερδοφορίας) μιας χούφτας πολυεθνικών.Με αφορμή αυτή την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πράσινων για επαγρύπνηση, έχουμε χρέος ως πολίτες της Ευρώπης να απαιτήσουμε σεβασμό στα εργασιακά, περιβαλλοντικά και δημοκρατικά μας κεκτημένα. Το μέλλον είναι πάντα στα χέρια μας!


Συμμετέχουμε στις διαμαρτυρίες στην Αθήνα και στο Ηράκλειο Κρήτης:
12:00 στο Σύνταγμα και 12:00 στην Πλατεία Ελευθερίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://ttip2014.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια: