Μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Νεολαίας για ένα Ανοικτό Διαδίκτυο


Ένα σύντομο ιστορικό

Την περασμένη χρονιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο Κανονισμό για την Ενιαία Αγορά Τηλεπικοινωνιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε καθαρά υπέρ της Ουδετερότητας του Διαδικτύου στο νέο νόμο. Δυστυχώς, το Συμβούλιο δεν υποστηρίζει ιδιαίτερα την πρόταση υπέρ και προτείνει την αφαίρεση από της παραγράφου για την Προστασία της Ουδετερότητας του Διαδικτύου. Αρκετά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από όλες τις πολιτικές οικογένειες έχουν ήδη μιλήσει ανοικτά ενάντια στις προθέσεις της Επιτροπής.

Συνυπογράφουμε το μανιφέστο γιατί πιστεύουμε ότι η προστασία της Ουδετερότητας του Διαδικτύου είναι εξαιρετικά σημαντική:
  • Το ανοικτό διαδίκτυο και η ισότητα όλων των χρηστών και υπηρεσιών είναι ένα από τα πιο καίρια θεμέλια του διαδικτύου. Θέλουμε να παραμείνει έτσι.
  • Η αποτροπή ή η καθυστέρηση πρόσβασης σε συγκεκριμένους ιστοτόπους απαιτεί την παρακολούθηση όλης της διαδικτυακής κίνησης (Deep Package Inspection) η οποία με τη σειρά της απαιτεί την παραβίαση της ιδιωτικότητας των χρηστών.
  • Το ανοικτό διαδίκτυο είναι ένας χώρος που δίνει σε άτομα, εταιρείες και οργανισμούς ίσες ευκαιρίες ενισχύοντας την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.
     


Περισσότερες πληροφορίες
Ένα απλό infographic
Στη Βικιπαίδεια και εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: