Νεολαία σε μετανάστευση (YMCA)

Mια συνάντηση Νέων Πράσινων από όλη τη Μεσόγειο στη Μάλτα
για τη μετανάστευση 


Οι Νέοι Πράσινοι εκπροσωπούμενοι από μια αποστολή τριών ατόμων, συμμετείχαν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Μάλτα για το φλέγον θέμα της μετανάστευσης. Το σεμινάριο (YMCA Project) συνδιοργανώθηκε από την Ο.Ν.Ε.Π. (Ομοσπονδία Νέων Ευρωπαίων Πράσινων), τους Νέους Πράσινους της Ελλάδας, τους Νέους Πράσινους της Μάλτας (ADZ,Green Youth) καθώς και άλλες οργανώσεις ανά τη Μεσόγειο. Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από διάφορες οργανώσεις Νέων Πρασίνων και Μ.Κ.Ο. από όλη τη Μεσόγειο ( Ιορδανία ,Λίβανος, Παλαιστίνη, Τουρκία, Αλβανία, ΠΓΔ Μακεδονίας, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Γαλλία, Τυνησία). 

Συζήτηση και ανταλλαγή
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου υπήρξε ενδελεχής διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά και πολύτιμη ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους άνθρωποι από διαφορετικές χώρες ιστορικά ωθούνται στη μετανάστευση. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με της μετανάστευση (όπως οι Συνθήκες του Δουβλίνου) ενώ αναπτύχθηκαν προτάσεις και στρατηγικές για επιτυχείς μελλοντικές εκστρατείες σε θέματα μετανάστευσης.


Εξαιρετικά σημαντική ήταν επίσης η συζήτηση υπό τη μορφή -εργαστηρίων, world café, debate- με στόχο την εμπέδωση των δραματικών επιπτώσεων της  ξενοφοβίας και των διακρίσεων σε βάρος των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων που ζητούν άσυλο, όπως η κοινωνική απομόνωση και η ανατροφοδοτούμενη φτώχεια. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε ξενάγηση σε κέντρο υποδοχής μεταναστών της Μάλτας, όπου αποκτήθηκε εμπεριστατωμένη γνώση για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών.

Η ανταλλαγή και η συνεργασία σε ευαίσθητα θέματα που αφορούν ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου εμπλούτισε τους συμμετέχοντες με χρήσιμες γνώσεις και δημιουργικές ιδέες σχετικά με την αντιμετώπισή του εξτρεμισμού και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, το σεμινάριο αυτό επέτρεψε την ενδυνάμωση των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων που συμμετείχαν από ολόκληρη τη Μεσόγειο ώστε η συντονισμένη δράση για θέματα μετανάστευσης να συνεχιστεί και μελλοντικά

Από δημόσια δράση κατα τη διάρκεια του Σεμιναρίου


Δεν υπάρχουν σχόλια: