Μέλη

Τα μέλη των Νέων Πράσινων είναι νέοι και νέες γεμάτοι όρεξη και ενέργεια να αλλάξουν τις συνειδήσεις και τις συμπεριφορές στην καθημερινή μας ζωή. Διεκδικούν, ως μέρος του πράσινου κινήματος, την αλλαγή στις πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες, την δημιουργία νέων πιο οικολογικών και αλληλέγγυων μοντέλων κοινωνικών σχέσεων. Δραστηριοποιούνται σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βιωσιμότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, δικαιωμάτων των ζώων ενώ δεν ησυχάζουν για τις κοινωνικές ελευθερίες, τη μη βία, την παιδεία, το ρατσισμό και την ισονομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατία.


Στους Νέους Πράσινους μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη νέοι άνθρωποι  από 16 έως και και 32 ετών. Ειδικότερα θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  •          Ηλικία από 16 έως και 32 ετών
  •          Αποδοχή  των Ιδεολογικών Αρχών και του Καταστατικού των Νέων Πράσινων
  •          Μη συμμετοχή ως μέλος σε πολιτικό φορέα που δεν είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, της Ομοσπονδίας Νέων Ευρωπαίων Πράσινων, ή των Παγκόσμιων Πράσινων.
           
Αίτηση Μέλους:

Αίτηση μέλους μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά εδώ ή εναλλακτικά με την χειρόγραφη αίτηση εγγραφής η οποία θα πρέπει να σταλθεί ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Νέοι Πράσινοι
Χίου 6-8
18541
Καμίνια Πειραιάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: