Δράσεις

  • Η οργάνωση των Νέων Πράσινων στοχεύει να συντονίσει τις δραστηριότητες νέων ατόμων που συμμερίζονται τις αρχές της πολιτικής οικολογίας και είναι έτοιμ@ να εργαστούν για την επίτευξη τους.
  • Ευαισθητοποίηση των νέων ατόμων στα περιβαλλοντικά προβλήματα στοχεύοντας στην απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης
  • Αντιπροσώπευση του πράσινου χώρου σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό, συνέδρια, συμμετοχή σε δίκτυα νεολαιών κ.α.
  • Οργάνωση και συμμετοχή σε δραστηριότητες νέων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική παρέμβαση
  • Συμμετοχή στις διεργασίες του Πράσινου Κινήματος στην Ελλάδα.
  • Συμμετοχή στη δημοκρατική λήψη αποφάσεων
  • Εκπαιδευτικές εκστρατείες για τα πράσινα ζητήματα
  • Συνεργασία με άλλες ομάδες νέων Πρασίνων σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, όπως για παράδειγμα η Ομοσπονδία Νέων Ευρωπαίων Πρασίνων (FYEG)
  • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα που προωθούν τους σκοπούς την οργάνωσης
  • Συμμετοχή σε δίκτυα και δεξαμενές σκέψεις με παρεμφερείς σκοπούς και κοινές αξίες

Δεν υπάρχουν σχόλια: