Τα Δημόσια Αγαθά : Ανεκτίμητα (Common Good : Priceless)


Τα Δημόσια Αγαθά : Ανεκτίμητα (Common Good : Priceless) Οι θεμελιώδεις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν για το συλλογικό καλό και όχι για το ιδιωτικό κέρδος των λίγων. Τα οποιαδήποτε κέρδη πρέπει να επανεπενδύονται για την βελτίωση των υπηρεσιών και να μην καταλήγουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μετόχων.
Απαιτούμε την προστασία των αναγκαίων δημόσιων υπηρεσιών όπως η πρόσβαση στο νερό, ηλεκτρισμό, εκπαίδευση, περίθαλψη κ.λ.π

Δεν υπάρχουν σχόλια: