Όταν οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με ψηλά επίπεδα υγρασίας επιμένουν για αρκετές μέρες χωρίς την πτώση τους κατά την διάρκεια της νύχτας, τότε αυτές μπορούν να αποτελέσουν  σημαντική απειλή για την υγεία μας ιδιαίτερα όσον αφορά ευπαθείς ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά.

Περίοδοι ξηρασίας αυξάνουν επίσης  τον κίνδυνο  πυρκαγιάς σε δασικές  περιοχές  καταστρέφοντας έτσι μεγάλες εκτάσεις βλάστησης  αλλά και απειλώντας την πανίδα της περιοχής  συμπεριλαμβανόμενων  και προστατευόμενων ειδών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: