Φίλοι

Φίλες και φίλοι των Νέων Πράσινων μπορούν να γίνουν πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας, που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν ενημερώσεις για τις δραστηριότητες της οργάνωσης και αποδέχονται τις Ιδεολογικές Αρχές και το Καταστατικό των Νέων Πράσινων

Αίτηση Φίλου:

Αίτηση φίλου/φίλης μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά εδώ ή εναλλακτικά με την χειρόγραφη αίτηση εγγραφής η οποία θα πρέπει να σταλθεί ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Νέοι Πράσινοι
Άρβης 17
71305
Ηράκλειο

Δεν υπάρχουν σχόλια: